جستجو
فیلترها
بستن

هوماک

تولید کننده سیستم های اتوماسیون و هوشمندسازی انواع گلخانه،سالن های کشت،دامداری و انبارها تولید کننده سیستم های آبیاری هوشمند مناسب برای گلخانه ها،مزارع و باغات و زمین های کشاورزی