جستجو
فیلترها
بستن

مروارید شیرین

زنجیره ارزش انگور در فروشگاه ما قابل دستیابی است. این زنجیره شامل : 1. نهاده های تخصصی ( نهال، کود، سم، بذر، مکانیزاسیون، نیروی متخصص) 2. تولید ( انگور خام در واریته های سنتی و تجاری) 3. فرآوری ( کشمش، شیره، سرکه، الکل، آب و کنسانتره، شکلات و کشمش بار ) 4. توزیع ( بسته بندی و حمل تخصصی انگور) 5. مصرف ( توزیع داخلی و صادرات )