جستجو
فیلترها
بستن

مانیتورینگ آنلاین وگما (WEGMA)

شرکت دانش بنیان سبز پایش افرا محصولات مانیتورینگ آنلاین، هواشناسی هوشمند و کنترل اقلیم هوشمند را مبتنی بر فناوری اینترنت اشیا (IOT)، به گلخانه داران و کشاورزان در سراسر کشور ارائه می کند. سیستم مانیتورینگ آنلاین وگما ضمن پایش لحظه ای شرایط دمای و رطوبت و روشنایی، قابلیت تنظیم برای اعلام هشدار سرمازدگی و گرمازدگی و در کنار آژیر محلی امکان اطلاع با SMS را در کنار داشبورد مدیریتی برای گلخانه داران و کشاورزان ارائه می کند. با WEGMA گلخانه خود را هوشمند مدیریت کنید.

www.afra-watergy.com