جستجو
فیلترها
بستن

سرکه

مایع ترشی است که از اکسید شدن اتانول موجود در شیره میوه های انگور و سیب و خرما و غیره به دست می آید سرکه می گویند. معمولاً 3 تا 5 درصد از حجم سرکه ها، اسید سیتریک می باشد. البته سرکه های طبیعی، اسید تارتریک و اسید سیتریک کمتری دارند. شیوه تهیه سرکه چنین است که ابتدا شیره به الکل تبدیل می گردد و آنگاه در اثر تاثیر باکتریهای هوازی ویژه ای به سرکه تبدیل می شود. رنگ سرکه باید صاف و زلال باشد. هرگاه رنگ سرکه کدر باشد باید اطمینان حاصل کرد که این کدری ناشی از کرمهای ریز میکروسکوپی نباشد. تمام انواع سرکه در این دسته قرار می گیرند.

مرتب سازی بر اساس

جستجو بر اساس:

پاک کردن همه