جستجو
فیلترها
بستن

تعاونی آتیه سازان کویر مهاباد

شرکت تعاونی خدماتی ترویجی مشاوره ای و مکانیزاسیون آتیه سازان کویر مهاباد (سهامی خاص)به شماره ثبت 773در تاریخ 13/09/89،در دهستان گرمسیر به مرکزیت مهاباد،با مدیر عاملی خانم مهندس مریم ایلیاتی ، جهت مشاوره و راهنمایی بهره برداران بخش کشاورزی و دامپروری باداشتن کادری مجرب از کارشناسان،در رشته های زراعت،گیاهپزشکی،ترویج،دامپروری،فضای سبزوصنایع غذایی ،درارائه خدمات(توزیع بذور وانواع کودهای شیمیایی)ومشاوره به بهره برداران زراعی ،باغی و دامدارن منطقه و همچنین نظارت بر مراحل مختلف کاشت ،داشت وبرداشت محصولاتی نظیر گندم،جو،صیفی،ذرت و باغات انار و پسته در سطح منطقه ،توانسته است با برگزاری دوره های آموزشی مختلف و آموزش بهنگام محصولات رایج در منطقه و ترغیب کشاورزان به تغییر سیستم الگوی کشت و جایگزین کردن گیاهان با نیاز آّبی کم به جای محصولات با نیاز آبی بالا ،واجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در منطقه و ارائه راهکار های مختلف جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی ،در رقابت با سایر شرکت های خدماتی مشاوره ای شهرستان اردستان ،با جلب رضایت و اعتماد کشاورزان و  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اردستان تا حد زیادی به اهداف خود جهت پیشرفت بخش کشاورزی منطقه نائل آید.

صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی و امور مرتبط تخصصی چندمنظوره